วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาถ้ำตะพาบ – อุทัยธานี

ชื่อวัด : วัดเขาถ้ำตะพาบ – อุทัยธานี

รหัสวัด : 02610605002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 30/5/2518

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 28/6/2548

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ