วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาถ้ำจงอางทอง – จันทบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาถ้ำจงอางทอง – จันทบุรี

รหัสวัด : 02220402005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 30/12/2548

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ