วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดเขาถ่านธรรมเสนานี – ราชบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาถ่านธรรมเสนานี – ราชบุรี

รหัสวัด : 02700803005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 30/5/2528

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 16/8/2537

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ