วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเขาต่อ – กระบี่

ชื่อวัด : วัดเขาต่อ – กระบี่

รหัสวัด : 05810603001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2447

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 4/11/2565

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ