วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเขาติง – ตรัง

ชื่อวัด : วัดเขาติง – ตรัง

รหัสวัด : 05920410002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 28/3/2554

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ