วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเขาตาโปน – ตราด

ชื่อวัด : วัดเขาตาโปน – ตราด

รหัสวัด : 66123010001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 28/2/2566

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ เขาตาโปน หมู่ที่ 11 ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ