วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเขาตาลิ่น – จันทบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาตาลิ่น – จันทบุรี

รหัสวัด : 02220204004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 17/1/2528

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 29/6/2559

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ