วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขาตานก – จันทบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาตานก – จันทบุรี

รหัสวัด : 02220307005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 13/6/2529

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 15/5/2539

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ