วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาตะแคงสามัคคี – ลพบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาตะแคงสามัคคี – ลพบุรี

รหัสวัด : 02160409004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2462

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 9/1/2547

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ