วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาตะเกียบ – ประจวบคีรีขันธ์

ชื่อวัด : วัดเขาตะเกียบ – ประจวบคีรีขันธ์

รหัสวัด : 05770702005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 29/11/2528

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2530

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ