วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาตะพง – จันทบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาตะพง – จันทบุรี

รหัสวัด : 02220324005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 10/11/2542

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ