วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาตะกุดรัง – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดเขาตะกุดรัง – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04302504008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 30/6/2537

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30370

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ