วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาตองเมืองลับแล – กาญจนบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาตองเมืองลับแล – กาญจนบุรี

รหัสวัด : 02710103006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2483

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ