วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเขาตลาดสิงหเสนี – ระยอง

ชื่อวัด : วัดเขาตลาดสิงหเสนี – ระยอง

รหัสวัด : 02210404002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 20/12/2531

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2/10/2532

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ