วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาตกน้ำ – สงขลา

ชื่อวัด : วัดเขาตกน้ำ – สงขลา

รหัสวัด : 05900901001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2310

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 4/1/2529

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ