วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาดิน – สุพรรณบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาดิน – สุพรรณบุรี

รหัสวัด : 02720204003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2521

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 31/3/2552

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ