วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาดิน – ลพบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาดิน – ลพบุรี

รหัสวัด : 02160207004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 26/5/2520

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 1/3/2531

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ