วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขาดิน – ระยอง

ชื่อวัด : วัดเขาดิน – ระยอง

รหัสวัด : 02210302005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 30/1/2530

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 5/6/2552

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ