วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเขาดิน – ชัยภูมิ

ชื่อวัด : วัดเขาดิน – ชัยภูมิ

รหัสวัด : 04360704005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 23/5/2526

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 13/1/2538

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36220

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ