วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเขาดิน – ชลบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาดิน – ชลบุรี

รหัสวัด : 02200115003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 16/1/2519

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 1/3/2520

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ