วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาดินไพรวัน – สุโขทัย

ชื่อวัด : วัดเขาดินไพรวัน – สุโขทัย

รหัสวัด : 03640606009

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 13/2/2555

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 26/8/2558

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ