วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเขาดินใต้ – สระบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาดินใต้ – สระบุรี

รหัสวัด : 02191003004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 14/9/2530

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 13/1/2538

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 12 ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ