วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเขาดินแดง – อุทัยธานี

ชื่อวัด : วัดเขาดินแดง – อุทัยธานี

รหัสวัด : 02610706009

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 29/12/2554

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ