วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาดินสอ – กาญจนบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาดินสอ – กาญจนบุรี

รหัสวัด : 02711303008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2483

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 12 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ