วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเขาดินศิริวัฒนา – นครสวรรค์

ชื่อวัด : วัดเขาดินศิริวัฒนา – นครสวรรค์

รหัสวัด : 02600810003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2481

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 16/12/2554

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ