วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเขาดินวนา – ชัยภูมิ

13 ธ.ค. 2023
16

ชื่อวัด : วัดเขาดินวนา – ชัยภูมิ

รหัสวัด : 04361601007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 8/6/2560

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 13 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ