วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเขาดินร่มโพธิ์ทอง – ชลบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาดินร่มโพธิ์ทอง – ชลบุรี

รหัสวัด : 02200202009

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 14/12/2543

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20220

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ