วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเขาดินทอง – ลพบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาดินทอง – ลพบุรี

รหัสวัด : 02161002001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2476

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ซับสมบูรณ์ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ