วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเขาดาวเรือง – อุทัยธานี

ชื่อวัด : วัดเขาดาวเรือง – อุทัยธานี

รหัสวัด : 02610302002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2480

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2516

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ