วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเขาฑูคาน – นครศรีธรรมราช

ชื่อวัด : วัดเขาฑูคาน – นครศรีธรรมราช

รหัสวัด : 63180140001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 18/10/2562

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ เขาฑูคาน หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ