วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขาช้างมงคลวนาราม – ราชบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาช้างมงคลวนาราม – ราชบุรี

รหัสวัด : 02700804006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 3/2/2542

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ