วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเขาช้างฟุบ – นครสวรรค์

ชื่อวัด : วัดเขาช้างฟุบ – นครสวรรค์

รหัสวัด : 02600903011

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 18/8/2551

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60220

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ