วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเขาช่องแคบ – สระแก้ว

13 ธ.ค. 2023
23

ชื่อวัด : วัดเขาช่องแคบ – สระแก้ว

รหัสวัด : 66127020001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 28/12/2565

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ เขาช่องแคบ หมู่ที่ 12 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27260

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ