วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเขาช่องลม – ระยอง

ชื่อวัด : วัดเขาช่องลม – ระยอง

รหัสวัด : 02210703002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 10/4/2540

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 22/1/2550

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ