วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเขาช่องลม – ชลบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาช่องลม – ชลบุรี

รหัสวัด : 02200706005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2526

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2/10/2532

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ