วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเขาช่องพัฒนาราม – กาญจนบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาช่องพัฒนาราม – กาญจนบุรี

รหัสวัด : 02710511006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 28/7/2553

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ