วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดเขาชุมแสง – กำแพงเพชร

ชื่อวัด : วัดเขาชุมแสง – กำแพงเพชร

รหัสวัด : 03620901004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 19/9/2546

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 15 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ