วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเขาชานาราม – สุราษฎร์ธานี

ชื่อวัด : วัดเขาชานาราม – สุราษฎร์ธานี

รหัสวัด : 05840204003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2471

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 10/2/2535

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84290

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ