วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเขาชันโต๊ะ – ชุมพร

ชื่อวัด : วัดเขาชันโต๊ะ – ชุมพร

รหัสวัด : 05860115006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 18/5/2538

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2543

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86100

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ