วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาชัณกาศ(เขาชัณกาศรัตนาราม) – ลพบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาชัณกาศ(เขาชัณกาศรัตนาราม) – ลพบุรี

รหัสวัด : 02160419002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2462

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 26/11/2534

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ