วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเขาชะอาง – ชลบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาชะอาง – ชลบุรี

รหัสวัด : 02201006006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 23/5/2544

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 3/12/2547

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20270

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ