วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเขาชะงุ้ม – ราชบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาชะงุ้ม – ราชบุรี

รหัสวัด : 02700718002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2484

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 25/8/2541

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ