วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาชมพู – เพชรบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาชมพู – เพชรบุรี

รหัสวัด : 02760304001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 21/1/2517

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 12/1/2522

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ