วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเขาฉลาด – ตราด

ชื่อวัด : วัดเขาฉลาด – ตราด

รหัสวัด : 02230307003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 9/7/2529

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 25/3/2536

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด รหัสไปรษณีย์ 23150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ