วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเขาจั๊กจั่นวนาราม – นครสวรรค์

13 ธ.ค. 2023
17

ชื่อวัด : วัดเขาจั๊กจั่นวนาราม – นครสวรรค์

รหัสวัด : 02601501001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 6/10/2552

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ