วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเขาจันทาฐิตวิริยาจารย์ – จันทบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาจันทาฐิตวิริยาจารย์ – จันทบุรี

รหัสวัด : 02220307013

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 15/8/2559

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 11 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ