วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาจอมทอง – ชัยภูมิ

ชื่อวัด : วัดเขาจอมทอง – ชัยภูมิ

รหัสวัด : 04360801005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 30/10/2543

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 9/1/2547

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36250

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ