วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดเขาจอมดอย – ชัยภูมิ

ชื่อวัด : วัดเขาจอมดอย – ชัยภูมิ

รหัสวัด : 04360903012

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2481

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36230

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ