วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาฆ้องชัย – อุทัยธานี

ชื่อวัด : วัดเขาฆ้องชัย – อุทัยธานี

รหัสวัด : 02610703001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 20/9/2532

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 13/1/2537

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ