วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาค้างคาว – นครสวรรค์

ชื่อวัด : วัดเขาค้างคาว – นครสวรรค์

รหัสวัด : 02600803008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2475

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 14/3/2510

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ